Det finns olika sorters galler för ventilering, bland annat ventilationsgaller aluminium. En variant är självdragsgaller, men det finns även combidon, trådnätsgaller och ytterväggsgaller. Dessa används för att avlufta.

Det är viktigt att de har en bra verkningsgrad. Denna ska i princip minst vara 99% för att få tillfredsställande effekt och få jobbet gjort på ett optimalt sätt. Det är också bra att ha ett smådjurssäkert trådnät på ventilgallret för att inte få oönskat besök.

När gäller ventilationsgaller av typen combidon så av luftas luften horisontellt och evakueringen sker med hjälp av ett trådnätsgaller. Detta finns placerad på combidonens front. På undersidan tar man sedan ut i luften.

Ventilationsgaller av aluminium ger bättre inomhusmiljö

Ventilgaller är ofta tillverkade i ABC-plåt för att säkerställa att produkten håller lämplig kvalitet. Produkten placeras på en, på många sätt, utsatt plats, där både luft och vatten utsätter materialet för prövningar, åtminstone under ett längre tidsperspektiv. Det är därför viktigt att produkten håller måttet och är tillverkad i rätt material.

Olika material har olika egenskaper och det finns därför en hel del varianter att välja mellan. Det är vanligt att ventilationsgaller tillverkas i aluminium och det är ett väldigt fördelaktigt material att använda sig av.

Det är viktigt med en bra ventilation i huset, men det är också viktigt att det skyddas på ett bra sätt och att in- och utluft balanseras. Ventilationsgaller måste alltså fungera på så vis att dessa två principer samverkar på ett visst sätt för att luften i din bostad ska bli bra. Vikten av bra luft i våra bostäder ska inte underskattas och ett bra ventilationssystem lägger grunden för detta.

Dålig ventilation kan leda till trötthet, koncentrationssvårigheter och många andra hälsoproblem.